۶ اسفند ۱۳۹۴

هفت گام تا موفقیت پایدار

گاهی برخی سؤال‌ها بیشتر از آنکه راهگشا باشند یا پاسخی مفید در پی داشته باشند، ما را به بن‌بست می‌کشانند. «دوست داری در زندگی موفق بشی؟» […]
۶ اسفند ۱۳۹۴

خوب، بد، شانس: چگونه بدشانس نباشیم؟

واژه «شانس» احتمالاً یکی از آن واژه‌هایی است که در گفت‌وگوهای روزمره خودمان و اطرافیان‌مان بسیار تکرار می‌شود. شانس داشتن یا شانس نداشتن یکی از ساده‌ترین […]
۶ اسفند ۱۳۹۴

حتا اگر خودتان هم ندانید: شما یک فروشنده‌اید!

تا همین چهار پنج سال پیش، یعنی تا اواخر دهه دوم زندگیم، وقتی صحبت از فروش و فروشندگی می‌شد، قیافه‌ام دیدنی بود؛ انگار که چیزی مشمئزکننده […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

سال نو، زندگی نو

هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، احتمالاً مرور سالی که گذشت و نارضایتی از همه آن کارهایی که می‌توانستیم انجام دهیم و انجام ندادیم و […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

بی‌رحمانه حذف کن!

پاسخ شما به این سؤال چیست: «دوست داری تو زندگیت چی داشته باشی یا به چی برسی؟» احتمالاً هر یک از ما پاسخی برای این پرسش […]
۱ اسفند ۱۳۹۴

رؤیاهاتو فراموش نکن!

چه چیز باعث می‌شود کاری را با لذت و با تمام وجود انجام دهیم؟ انگیزه‌های اصلی و عوامل کلیدی برای آنکه کاری را انجام دهیم یا […]