۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اعتماد، دارایی واقعی شماست

Nickels and dimes are worth less than that The real asset you’re building is trust And even though it’s tempting to cut a corner here and there to boost profit per interaction, the real cost […]
۲۳ آبان ۱۳۹۴

مهارت­های ارتباطی (قسمت اول): معرفی، تعریف و اهداف

­ مقدمه: با توجه به این که جنس موضوعاتی چون ارتباطات به گونه­‌ای است که مناسبات فرهنگی و اجتماعی بر روی آن همواره سایه انداخته­؛ امیدوارم تا با یاری و بازخورد شما دوستان گرامی با […]