۲۲ مهر ۱۳۹۴

یادداشت برداری به روش کرنل

وقتی در یک جلسه، کنفرانس یا کلاس یادداشت‌برداری می‌کنید، تا چه اندازه به یادآوری اطلاعات می‌توانید امیدوار باشید؟ آیا یادداشت‌های‌تان در یادآوری نکات اصلی کمک‌کننده هستند یا حتی زمان کوتاهی بعد از جلسه هم به […]