۲۳ مهر ۱۳۹۴

آموزش ترلو برای مدیریت پروژه

مدیریت پروژه‌ها به خصوص اگر به صورت گروهی انجام شوند کار بسیار دشواری است. این‌که بتوانید کارها را بین اعضای گروه هماهنگ کنید و طبق یک برنامه‌ی معین پیش بروید خودش می‌تواند تبدیل به یک […]
۲۲ مهر ۱۳۹۴

یادداشت برداری به روش کرنل

وقتی در یک جلسه، کنفرانس یا کلاس یادداشت‌برداری می‌کنید، تا چه اندازه به یادآوری اطلاعات می‌توانید امیدوار باشید؟ آیا یادداشت‌های‌تان در یادآوری نکات اصلی کمک‌کننده هستند یا حتی زمان کوتاهی بعد از جلسه هم به […]