کارگاه اصول و فنون مذاکره «جشنواره کارآفرینی شریف»

کارگاه «ساخت زندگی بر پایهٔ استانداردهای شخصی»
۱۴ آذر ۱۳۹۶
کارگاه «چرا گفت‌وگو مهم است؟»
۲۹ آذر ۱۳۹۶

کارگاه اصول و فنون مذاکره «جشنواره کارآفرینی شریف»

یادگیری اصول و فنون مذاکره یکی از رموز موفقیت در دنیای کسب‌وکار است. استفاده از مثال‌های کاربردی و بهره‌گیری از رسانه‌های سمعی و بصری در درک بهتر آن به مخاطب کمک می‌کند. وقتی آموزش مباحث کسب‌وکار از طریق فیلم سینمایی صورت گیرد علاوه بر مشاهده‌ی دقیق جزئیات و تحلیل رفتارهای بازیگران می‌توان اعمال و رفتارهای آن‌ها را بازسازی کرد و بر اساس وجوه تشابه‌ می‌توانیم ملاحظات خودمان را در کسب‌وکارمان پیاده سازی کنیم.

ﺳﺮﻓﺼﻞ:

  • ﺗﻤﺎﺷﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن (ﺳﺎﺧﺘﻪ ۲۰۱۵ اﺳﺘﻴﻮن اﺳﭙﻴﻠﺒﺮگ)
  • ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺬاﻛﺮه / ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی / زﺑﺎن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻢ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی آن
  • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ (Role Playing) ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪی ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت گروهی
  • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻓﺮدی و دو ﺑﻪ دو ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻜﺎﻧﺲﻫﺎ
  • ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﺳﻜﺎﻧﺲﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐوﻛﺎر

 

مدرس:

فرزین فردیس

رزومه مدرس:

  • ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎرس ﺳﺎﻣﺎن
  • ﻣﺪرس دورهﻫﺎی ﻣﺬاﻛﺮه و ﻓﺮوش در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﺮﻳﻒ

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری:

سالن جلسات سی مجتمع خدمات فناوری

تاریخ برگزاری:

شنبه ۱۸ آذر

ساعت ۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره:

شرکت‌کننده جشنواره ۲۰ هزار تومان (کد تخفیف برای شرکت کنندگان جشنواره ایمیل خواهد شد)

شرکت‌کننده آزاد ۴۰ هزار تومان

گواهی پایان دوره: دارد

فرم ثبت‌نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *