فاطمه حیدری

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر مسیر جدی و اساسی در زندگی!

پنجمین دورهمی کافه بیست‌تاسی در کلاب‌هاوس در سال ۱۴۰۰، با موضوع تغییر مسیر جدی و اساسی در زندگی؛ تجارب شما (تجربه‌های لبِ مرزی)، یک‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲ در کلاب‌هاوس بیست‌تاسی برگزار شد.
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 از ایران تا بتسوانا

دوازدهمین کافه بیست‌تاسی در سال ۱۴۰۰ با موضوع از ایران تا بتسوانا (تجربه‌های معلم بودن در آفریقا)، چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۱، با حضور سارا کشکولی، معلم در بتسوانا (جنوب افریقا)، در کانال تلگرام بیست‌تاسی برگزار شد.
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

چه کارهایی رو تا قبل از سی/چهل سالگی خوبه انجام بدیم؟

چهارمین دورهمی کافه بیست‌تاسی در کلاب‌هاوس در سال ۱۴۰۰، با موضوع چه کارهایی رو تا قبل از سی/چهل سالگی خوبه انجام بدیم؟، دوشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۳ در کلاب‌هاوس بیست‌تاسی برگزار شد.
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانشگاه رفتن به چه دردی می‌خورد؟

سومین دورهمی کافه بیست‌تاسی در کلاب‌هاوس در سال ۱۴۰۰، با موضوع دانشگاه رفتن به چه دردی می‌خورد؟، پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۱، در کلاب‌هاوس بیست‌تاسی برگزار شد.