پویا شیخ حسنی

۲۳ آبان ۱۳۹۴

مهارت­های ارتباطی (قسمت اول): معرفی، تعریف و اهداف

­ مقدمه: با توجه به این که جنس موضوعاتی چون ارتباطات به گونه­‌ای است که مناسبات فرهنگی و اجتماعی بر روی آن همواره سایه انداخته­؛ امیدوارم تا با یاری و بازخورد شما دوستان گرامی با […]