۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

کند و کاوِ کم‌شتاب در طبیعت!

چهاردهمین کافه بیست‌تاسی در سال ۱۴۰۰ با موضوع کند و کاوِ کم‌شتاب در طبیعت!، چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۱، با حضور پدیده محمدی و نوشین ایزدپناه، هم‌بنیانگذاران زیست‌بوم کودک و طبیعت بلوط، در کانال تلگرام بیست‌تاسی برگزار شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقش شانس در موفقیت و رضایت شخصی و شغلی!

ششمین دورهمی کافه بیست‌تاسی در کلاب‌هاوس در سال ۱۴۰۰، با موضوع نقش شانس در موفقیت و رضایت شخصی و شغلی!، دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲ در کلاب‌هاوس بیست‌تاسی برگزار شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا نباید برنامه داشت؟!

سیزدهمین کافه بیست‌تاسی در سال ۱۴۰۰ با موضوع چرا نباید برنامه داشت؟!، جمعه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲، با حضور سعید قدوسی‌نژاد، مدیرعامل فینوتک، در کانال تلگرام بیست‌تاسی برگزار شد.
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر مسیر جدی و اساسی در زندگی!

پنجمین دورهمی کافه بیست‌تاسی در کلاب‌هاوس در سال ۱۴۰۰، با موضوع تغییر مسیر جدی و اساسی در زندگی؛ تجارب شما (تجربه‌های لبِ مرزی)، یک‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲ در کلاب‌هاوس بیست‌تاسی برگزار شد.