۲۶ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم ندا مفاخری در روبه‌راه پاییز

اولین رویداد روبه‌راه مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد. ندا مفاخری، هم بنیانگذار سایت مدیران ایران یکی از سخنرانان رویداد روبه‌راه بودند که در ادامه این مطلب متن سخنرانی ایشان را با عنوان «پا به راه…» منتشر کرده‌ایم. علاوه بر […]
۲۵ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم سارا بانکی در رو‌به‌راه پاییز

اولین رویداد روبه‌راه مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد. سارا بانکی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین سخنران این رویداد بودند که در ادامه این مطلب متن سخنرانی ایشان را با عنوان «به […]
۲۲ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم شیرین پارسی در رویداد رو‌به‌راه

اولین رویداد روبه‌راه مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد. شیرین پارسی، رییس هیأت مدیره شرکت نوکشت شالیکاران خزر، دیگر سخنران رویداد رو به راه بود. در ادامه این مطلب، متن سخنرانی ایشان را با عنوان «آیا ما زنان توان […]
۲۲ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم سمانه افتخاری در رویداد رو‌به‌راه

 سمانه افتخاری، کارشناس استقرار شرکت چارگونی دیگر سخنران رویداد روبه‌راه بودند که پاییز ۹۶ در تهران برگزار شد. در ادامه این مطلب، متن سخنرانی ایشان را با عنوان « رو به راه خود باشیم! » منتشر کرده‌ایم. علاوه بر […]