۱۶ بهمن ۱۳۹۶

سخنرانی خانم سیده فاطمه مقیمی در روبه‌راه پاییز (بخش دوم)

سیده فاطمه مقیمی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی سدیدبار دیگر سخنران رویداد روبه‌راه بودند که پاییز ۹۶ در تهران برگزار شد. در ادامه این مطلب، متن سخنرانی ایشان را با عنوان «  اول شروع کنید! » منتشر کرده‌ایم. […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

سخنرانی خانم سیده فاطمه مقیمی در روبه‌راه پاییز(بخش اول)

 سیده فاطمه مقیمی، مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی سدیدبار دیگر سخنران رویداد روبه‌راه بودند که پاییز ۹۶ در تهران برگزار شد. در ادامه این مطلب، متن سخنرانی ایشان را با عنوان «  اول شروع کنید! » منتشر کرده‌ایم. […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم ندا مفاخری در روبه‌راه پاییز

اولین رویداد روبه‌راه مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد. ندا مفاخری، هم بنیانگذار سایت مدیران ایران یکی از سخنرانان رویداد روبه‌راه بودند که در ادامه این مطلب متن سخنرانی ایشان را با عنوان «پا به راه…» منتشر کرده‌ایم. علاوه بر […]
۲۵ آبان ۱۳۹۶

سخنرانی خانم سارا بانکی در رو‌به‌راه پاییز

اولین رویداد روبه‌راه مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد. سارا بانکی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین سخنران این رویداد بودند که در ادامه این مطلب متن سخنرانی ایشان را با عنوان «به […]