سنجشگرانه‌اندیشی

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

معرفی چهار کتاب جدید در زمینه‌ی سنجشگرانه‌اندیشی و تفکر نقادانه

در نوشته پیشنهاد کتاب برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب خبر انتشار چهار کتاب جدید در زمینه‌ی تفکر نقادانه را به همراهانمان دادیم که در این نوشته قصد داریم معرفی مختصر هر یک از کتاب‌ها را با شما […]
۱۵ شهریور ۱۳۹۵

کتابی برای سنجشگرانه زیستن

درباره کتاب «اندیشیدن، فرهنگ کوچک سنجشگرانه‌اندیشی» زندگی نسنجیده، ارزش زیستن ندارد. «سقراط» جهان چگونه برای ما جهان می‌شود؟ و ما چگونه با جهانی که در آن سر می‌کنیم نسبتی برقرار می‌کنیم؟ با آدم‌های دیگر چه […]
۶ شهریور ۱۳۹۵

چگونه نقادانه بیندیشیم؟

کارگاه آموزشی چگونه نقادانه بیندیشیم؟ (آشنایی با سنجشگرانه‌اندیشی) * چگونه از ذهن بی‌دفاع خود در برابر ویروس‌های فکری مراقبت کنیم؟ اندیشیدن و فعالیت فکری، همانند همه‌ی کارها و فعالیت‌های دیگر ما هدفی دارد. همان گونه که […]