درباره بیست‌تاسی

۱۲ فروردین ۱۳۹۵

تجربیات محمد نجفی از یک سال برگزاری رویداد بیست تا سی

حدود یک سال از برگزاری رویدادهای بیست تا سی میگذرد و در این مدت بخش بزرگی از اطلاع رسانی نشستها و کارگاه های بیست تا سی به کمک سایت خوب ایوند انجام شده است. در […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۳

درباره بیست‌تاسی

ما در بیست‌سالگی و بیست و چند سالگی گمان می‌کنیم «شغل بعداً سر می‌رسد، ازدواج بعداً اتفاق می‌افتد، بچه‌ها بعداً به دنیا می‌آیند، حتى مرگ بعداً به سراغ‌مان می‌آید»… دوره‌ای که هر بزرگسالی برای رسیدن […]